Nový firmware IP kamer MILESIGHT (xx.7.0.79)

Při použití kamerového systému pro videodohled může být požadována ochrana soukromí resp. anonymizace sledovaných osob. Tento problém řeší nový firmware (ver. XX.7.0.79) pro AI kamery Milesight s novou funkcí Face Privacy Mode. Kromě toho jsou k dispozici další nové funkce a vylepšení.


Režim „Face Privacy Mode“

V režimu „Face Privacy Mode“ jsou zdetekované obličeje automaticky zobrazeny mozaikovitě (kostičkovaně), čímž je zajištěna anonymizace sledovaných osob. Podle potřeb lze nastavit detekční zóny a velikost detekovaných obličejů.


Privátní maska s funkcí „Mosaic“

Kromě standardních privátních masek jsou nově k dispozici i mozaikovité privátní masky, které lépe
zachovávají integritu obrazu. Je podporováno až 24 zón pro privátní masky a 4 mozaikovité masky
v různých scénářích pro splnění různých požadavků na ochranu soukromí.


Rozpoznávání atributů tváří

AI kamery Milesight podporují funkci detekce obličeje včetně rozpoznání atributů lidské tváře (věk, pohlaví, brýle, obličejová maska, čepice).


Režim „Advanced Mode“ pro detekci pohybu

Když je zvolen režim detekce pohybu „Advanced Mode“, uživatel může nastavit až 4 detekční zóny a individuální citlivost detekce pro každou zónu zvlášť. Nově je k dispozici také funkce „Motion Analysis“.

Když je tato funkce zapnutá, oblasti obrazu
s výskytem pohybu jsou zvýrazněny žlutou barvou.


Vylepšené obousměrné rozpoznávání vozidel u LPR kamer s radarem

Bylo optimalizováno obousměrného rozpoznávání vozidel LPR kamerami s radarovou jednotkou. Tato funkce zahrnuje měření rychlosti, detekci směru jízdy a detekci provozu.


Další vylepšení

Přidána HTTP notifikace selhání záznamu, zaplnění SD karty, neinicializované SD karty, chyby SD karty a chybějící SD karty. Zvýšení přesnosti rozpoznávání vlastností projíždějících vozidel LPR kamerami (barvy vozidla, typu vozidla a barvy RZ), atd.


Videoprezentace Milesight – Řešení ochrany soukromí

Milesight Privacy Protection Solution

Milesight Face Detection in Entrance Management